Creative-Cuisine

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Hur fungerar en utredning inom staten

Mat och VinPosted by Heinz Glöckler Thu, January 17, 2019 19:18:34
Många pratar om Januari överenskomelsen - Vad är en utredning ?
Utredningar är ett beställningsuppdrag där uppdragsgivaren regeringen eller departement vill har svar på en fråga för att få relevant underlag för beslut.
Utredningar används även som försvarsretorik av en minister - när det har hänt något och man vill visa att man bryr sig - Man tillsätter en utredning - det låter bra alla är nöjda- när denna är klart ( enmansutredning av en handläggare) presenteras detta och försvinner i arkivet.
Men så är det väl inte i överenskommelsen - när ska det blir verkstad - man det ta tid det finns en tydlig process.

1.Först ska man kommer överens om ett utredningsdirektiv. Dessa diskussioner kommer regeringen kunna dra ut på tiden . Personellt och kompetensmässigt har C o L ett otroligt underläge och kommer effektivt sysselsättas i möten med regeringstjänstemän. Kan ta ca 6 månader.

2.Sen ska utredaren utses. S har ett omfattade lager av lojala och erfarna utredare att föreslå och argumenterar för. Även detta kan dra ut på tiden – man måste kommer överens. Det kan drar några månader innan man kan enas. - ca 3 månader.

3.Under utredningens gång kommer säkert utredaren kunna hitta många invändningar för att förslaget måste justeras eller nya aspekter utredas.
Det hela leder till att utredningen försenas och att utredaren begär förlängd tid, vilket regeringen beslutar om. ca 12- 15 månader

4.När sedan utredningen försenat presenteras kommer man ta tid att på sig innan den skickas ut på remiss, nya delfrågor måste utredas först, och vem som är lämpligt att lämna in ett remissvar. ca 3 månader

5.Remisstiden kan bli maximal lång. Fack och andra särskilda S- organ kommer bedriva hård kampanj under tiden.
När remissvaren har inkommit kommer ansvarig departement ta lång tid på sig att sammanställa remissvaren. ca 6 månader

6.Utifrån remissvaren kommer regeringen gör allt för att stoppa, eller justerar förslaget. Nya förhandlingar som ta tid med C och L vidtar. S kommer även fråga inofficiellt råd hos V.
ca 6 månader

7,Nu ska det skrivas en proposition, något som departementet gör mycket nogsamt och under lång tid, särskild till juridiken ska tas hänsyn. ca 6 månader

8. Regeringen kommer att leverar propositionen till riksdagen
Förslaget kan sedan genomföras först vid nästa budget året - uppskattad tid 2023 om kostnader kan finansieras inom ramen för budgeten.
C och L kan väl alltid hoppas att dessa utredningar ska går lika snabbt som utredningen om gymnasielagen förra höst, som utredes hastig - och resultat blir ju inte så bra.....

Sedan blir det ju många utredningar ca 63 bara från överenskommelsen - plus många andra som ingår i det ordinarie arbetet. Dessa utredningar brukar placeras på den så kallade "elefantkyrkogården( där jobbar tidigare generaldirektörer med uppdrag " gamla Skolöversytrelsens lokal vid Garnisonen på Gärdet. Dessa långa korridorer kommer att krylla av skol igen.

  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post693

Nya krav på kompetenser och fler projektjobb - ny typ av ledarskap

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Thu, January 10, 2019 16:14:02

Paniken sprider sig på vissa håll när algoritmerna nu tar över också tjänstemännens uppgifter.

- Tanken på “jobs for life” håller på och försvinner, alltså det är inte längre så att du blir något och håller på med det resten av ditt liv ända fram till pensionen, säger han.

Vi ser att motsvarande utveckling nu sker i hela branscher och för hela yrkesroller. Under 2000-talet har vi bland annat sett bankerna, musikindustrin, resebranschen och medierna gå igenom enorma förändringar i och med digitaliseringen.

- Under 2019 får vi se mera av samma. Vi har en tendens att överskatta förändringen på kort sikt men underskatta den på längre sikt. Teknikskiften kommer inte så snabbt som vi tror, men när de kommer är det på allvar, säger han.

Vilka jobb står i tur nu att automatiseras?

- Jobb som innehåller en stor grad av upprepning och där resultatet är ganska förutsägbart sitter illa till. Bankerna är ett typexempel, innan ett lån beviljas kan du räkna med att femton algoritmer först går igenom din ansökan. Människan sköter sedan bara själva slutklämmen och ser till att du behandlas bra som kund, säger Blomqvist.

Når digitaliseringen nu alltså fler så kallade kognitiva jobb?

- Det är inte längre bara låglönejobben i tjänstebranschen som nu är utmanade utan också till exempel jurister och revisorer. Mycket av det som en advokatbyrå gör i dag kan lika väl skötas av en algoritm för en billigare peng,

De flexibla arbetssätten slår igenom

- Alla branscher och sektorer påverkas av digitaliseringen och automatiseringen på ett eller annat sätt. Digitaliseringen leder till transformationer i många företag och då behöver man tillgång till kompetens för att genomföra den här förändringen. En del av de här behoven är tillfälliga när mycket nu sker i projektform. Det betyder att vi får se mera av behov som är av en tillfällig karaktär

Man ser att behoven också blir mer branschöverskridande och att projekten blir mera tvärfunktionella. Det här ökar efterfrågan på människor som kan jobba, driva och leda den här typen av förändringar.

- Om man till exempel ser på den amerikanska arbetsmarknaden, och givet att trenderna fortsätter, så kommer mer än hälften av arbetskraften där att vara frilansare och ha tillfälliga anställningar år 2027. Det här gäller också på den exekutiva nivån. Det är en jättestor omställning och den här trenden är på stark frammarsch.

Krav på ett nytt ledarskap.

Förändringen berör alla nivåer och roller i en organisation. Och den här utvecklingen leder till att det nu krävs nya saker av en chef.

- Ledarskapet i morgon kommer att handla mycket mera om att skapa tillsammans, att vara coachande, att skapa engagemang och att uppmuntra ett kunskapsdelande.

Kraven på att jobba i projekt och att leda projekt blir också avgörande anser hon. Och projekten handlar alltmer om att transformera jobb och organisationer i och med digitaliseringen.

Teknikutvecklingen påverkar inte bara själva arbetsuppgifterna utan också sätten vi jobbar på.

Hon ser att den fysiska arbetsplatsens betydelse minskar i den flexibla arbetsvärlden. Vi kan börja jobba mera flexibelt också vad gäller tid och rum.

- Vi måste också förbinda oss till ett livslångt lärande. Den kompetens jag har i dag kommer inte att vara exakt den kompetens som behövs imorgon. Du kanske jobbar i en viss bransch idag, men du kan återanvända den kunskapen i en annan bransch imorgon. Kompetensmobiliteten ökar och det tror jag skapar ett roligare arbetsliv. Arbetslivet kommer som helhet att utvecklas på ett positivt sätt via det.

Paniken sprider sig bland vitskjortorna

Experterna är överens om att det är digitaliseringen som nu driver de flesta förändringarna som vi ser i arbetslivet. Alla tror också på allt snabbare kompetensväxlingar, något som jag påpekad i flera år och där utbildningssystemet eller systemen för kompetensväxlingen ligger långt efter.

- Hamnarna är ett bra exempel. Stuveriarbetarna och de som flyttar på stora containrar går nu igenom en stor förändring. Tidigare var det ett prestigejobb att vara kranförare i en hamn. Det krävdes stor precision och det var riskfyllt. När man ser på stora hamnar i dag, till exempel i Rotterdam, så är arbetet långt automatiserat. Det är självkörande fordon och robotar som styr hur man lastar och lossar fartyg i dag, säger han.

Hur påverkar det här kompetensbehovet?

- Nu är det inte längre en 55-årig gubbe som är en fena på att köra kranbil som gäller. Nu kan det istället vara en 24-årig tjej som är en hejare på att spela playstation och att hålla många bollar i luften samtidigt som styr, Ralf Blomqvist bedömer att de jobb som kräver en social kompetens och de jobb som innehåller mänskliga interaktioner har en större chans att bestå.

Men de flesta branscher ruskas nu om av den digitala transformationen.

Förändringen kan vara snabb och överraskande.

- Lite förenklat kan jag säga att det är panik på vissa håll nu. Den industriella revolutionen eliminerade stora delar av kroppsarbetet. Men nu kommer revolutionen och slår undan benen på den stora mellanklassen. Det är vi, tjänstemännen med vit skjorta som nu hotas. Och då blir paniken desto större.

Input till texten är hämtad från Jens Berg som har deltagit i en stor konferens i Finland och sändningar som publiceras på svenska .yle.fi  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post692

AI - en ny fetisch till makthavare och tekniker ?

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Sun, January 06, 2019 13:42:35

AI har blivit för många en form av fetisch, en hype som skaffar enligt min uppfattning en farlig Illusion hos många beslutsfattare och organisationer. AI ska lösa alla problem - Själv tycker jag att de flesta reala problem i mänskligheten är för komplex eller agil för att lösas av algoritmer eller IT system.

Det kanske är dags för en ” digital ärlighet” – It system eller robotar kan inte lösa vård och särskilt omsorgproblem, minskar fattigdomen eller samhällets beteenderelaterade problem, för att lösa detta behöver vi intelligenta, agila sociala och humana system.

När det gäller Social Media kanaler – ser jag en digital kris. Social Media kanaler gör människa beroende efter social bekräftelse. ”like” knappen har samma effekt på själen som socker på den mänskliga organismen, lyckorus – med skillnad att det är tomma själsliga kalorier. Att bredda ut sitt liv på Internet, kommer sannolikt ser till att vi få diagnos självfokuserad narciss, som snabbt kan föra till depression och psykisk ohälsa.

Via sociala media sprids förstärkt Hot och angrepp på demokratin, därför förlorar Facebook och Co just nu miljontals användare. Höjdpunkten av den digitala illusionen via social media har natt sin topp, nu handlar det mera om en ny fas – ” den humanistiska digitaliseringen”.

Olika forskare ser även en trend till en radikal ärlighet, Framåtsyftande Företag och organisationer försöker att vara radikal ärlig med sig själva och sina medmänniskor. Allt mer organisationer och företag överprövar sina ekologiska, kommunikativa och substantiella värden mot ärligheten. Men ärlighet är mycket svart att hanterar, särskild när vi själva hela dagen är upptagen att med att försöka göra oss själva bättre och intressantare än vi är.

Omvärldens problem har påverkat yngre människor mera – det är mera förändringsbenägna i sitt beteende när det ger matkonsumtion, livsstil och mobilitet. Dessa unga människor har även Lust på förändring – inte bara ångest och oviljan att gör något. Jag tror att vi i i den närmaste framtiden kommer få en ungdomsrevolt som har omvärldens utveckling på sin agenda. Ditt hör även en rörelse för att leva på landet och inte i det stora urbana centren – storstäder. Det handlar om livsstilsförändring. Det viktig att tänka på detta – Fördel har dessa länder, regioner och kommuner som visar på förändringsbenägenhet, öppenhet för nya livsstilar och tillåter kreativa koncept och människor – tillbaka till gården.
Människor är olika, vi är inte maskiner vi är själsliga varelser som är i behov av social interaktion och välbefinnande - gruppgemenskapen och samtal där man sitter ihop, utbyter tanker och idéer kommer att höra framtiden till. Mera av Vi och inte bara Jag  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post691
Next »