Creative-Cuisine

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Nya krav på kompetenser och fler projektjobb - ny typ av ledarskap

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Thu, January 10, 2019 16:14:02

Paniken sprider sig på vissa håll när algoritmerna nu tar över också tjänstemännens uppgifter.

- Tanken på “jobs for life” håller på och försvinner, alltså det är inte längre så att du blir något och håller på med det resten av ditt liv ända fram till pensionen, säger han.

Vi ser att motsvarande utveckling nu sker i hela branscher och för hela yrkesroller. Under 2000-talet har vi bland annat sett bankerna, musikindustrin, resebranschen och medierna gå igenom enorma förändringar i och med digitaliseringen.

- Under 2019 får vi se mera av samma. Vi har en tendens att överskatta förändringen på kort sikt men underskatta den på längre sikt. Teknikskiften kommer inte så snabbt som vi tror, men när de kommer är det på allvar, säger han.

Vilka jobb står i tur nu att automatiseras?

- Jobb som innehåller en stor grad av upprepning och där resultatet är ganska förutsägbart sitter illa till. Bankerna är ett typexempel, innan ett lån beviljas kan du räkna med att femton algoritmer först går igenom din ansökan. Människan sköter sedan bara själva slutklämmen och ser till att du behandlas bra som kund, säger Blomqvist.

Når digitaliseringen nu alltså fler så kallade kognitiva jobb?

- Det är inte längre bara låglönejobben i tjänstebranschen som nu är utmanade utan också till exempel jurister och revisorer. Mycket av det som en advokatbyrå gör i dag kan lika väl skötas av en algoritm för en billigare peng,

De flexibla arbetssätten slår igenom

- Alla branscher och sektorer påverkas av digitaliseringen och automatiseringen på ett eller annat sätt. Digitaliseringen leder till transformationer i många företag och då behöver man tillgång till kompetens för att genomföra den här förändringen. En del av de här behoven är tillfälliga när mycket nu sker i projektform. Det betyder att vi får se mera av behov som är av en tillfällig karaktär

Man ser att behoven också blir mer branschöverskridande och att projekten blir mera tvärfunktionella. Det här ökar efterfrågan på människor som kan jobba, driva och leda den här typen av förändringar.

- Om man till exempel ser på den amerikanska arbetsmarknaden, och givet att trenderna fortsätter, så kommer mer än hälften av arbetskraften där att vara frilansare och ha tillfälliga anställningar år 2027. Det här gäller också på den exekutiva nivån. Det är en jättestor omställning och den här trenden är på stark frammarsch.

Krav på ett nytt ledarskap.

Förändringen berör alla nivåer och roller i en organisation. Och den här utvecklingen leder till att det nu krävs nya saker av en chef.

- Ledarskapet i morgon kommer att handla mycket mera om att skapa tillsammans, att vara coachande, att skapa engagemang och att uppmuntra ett kunskapsdelande.

Kraven på att jobba i projekt och att leda projekt blir också avgörande anser hon. Och projekten handlar alltmer om att transformera jobb och organisationer i och med digitaliseringen.

Teknikutvecklingen påverkar inte bara själva arbetsuppgifterna utan också sätten vi jobbar på.

Hon ser att den fysiska arbetsplatsens betydelse minskar i den flexibla arbetsvärlden. Vi kan börja jobba mera flexibelt också vad gäller tid och rum.

- Vi måste också förbinda oss till ett livslångt lärande. Den kompetens jag har i dag kommer inte att vara exakt den kompetens som behövs imorgon. Du kanske jobbar i en viss bransch idag, men du kan återanvända den kunskapen i en annan bransch imorgon. Kompetensmobiliteten ökar och det tror jag skapar ett roligare arbetsliv. Arbetslivet kommer som helhet att utvecklas på ett positivt sätt via det.

Paniken sprider sig bland vitskjortorna

Experterna är överens om att det är digitaliseringen som nu driver de flesta förändringarna som vi ser i arbetslivet. Alla tror också på allt snabbare kompetensväxlingar, något som jag påpekad i flera år och där utbildningssystemet eller systemen för kompetensväxlingen ligger långt efter.

- Hamnarna är ett bra exempel. Stuveriarbetarna och de som flyttar på stora containrar går nu igenom en stor förändring. Tidigare var det ett prestigejobb att vara kranförare i en hamn. Det krävdes stor precision och det var riskfyllt. När man ser på stora hamnar i dag, till exempel i Rotterdam, så är arbetet långt automatiserat. Det är självkörande fordon och robotar som styr hur man lastar och lossar fartyg i dag, säger han.

Hur påverkar det här kompetensbehovet?

- Nu är det inte längre en 55-årig gubbe som är en fena på att köra kranbil som gäller. Nu kan det istället vara en 24-årig tjej som är en hejare på att spela playstation och att hålla många bollar i luften samtidigt som styr, Ralf Blomqvist bedömer att de jobb som kräver en social kompetens och de jobb som innehåller mänskliga interaktioner har en större chans att bestå.

Men de flesta branscher ruskas nu om av den digitala transformationen.

Förändringen kan vara snabb och överraskande.

- Lite förenklat kan jag säga att det är panik på vissa håll nu. Den industriella revolutionen eliminerade stora delar av kroppsarbetet. Men nu kommer revolutionen och slår undan benen på den stora mellanklassen. Det är vi, tjänstemännen med vit skjorta som nu hotas. Och då blir paniken desto större.

Input till texten är hämtad från Jens Berg som har deltagit i en stor konferens i Finland och sändningar som publiceras på svenska .yle.fi  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post692

AI - en ny fetisch till makthavare och tekniker ?

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Sun, January 06, 2019 13:42:35

AI har blivit för många en form av fetisch, en hype som skaffar enligt min uppfattning en farlig Illusion hos många beslutsfattare och organisationer. AI ska lösa alla problem - Själv tycker jag att de flesta reala problem i mänskligheten är för komplex eller agil för att lösas av algoritmer eller IT system.

Det kanske är dags för en ” digital ärlighet” – It system eller robotar kan inte lösa vård och särskilt omsorgproblem, minskar fattigdomen eller samhällets beteenderelaterade problem, för att lösa detta behöver vi intelligenta, agila sociala och humana system.

När det gäller Social Media kanaler – ser jag en digital kris. Social Media kanaler gör människa beroende efter social bekräftelse. ”like” knappen har samma effekt på själen som socker på den mänskliga organismen, lyckorus – med skillnad att det är tomma själsliga kalorier. Att bredda ut sitt liv på Internet, kommer sannolikt ser till att vi få diagnos självfokuserad narciss, som snabbt kan föra till depression och psykisk ohälsa.

Via sociala media sprids förstärkt Hot och angrepp på demokratin, därför förlorar Facebook och Co just nu miljontals användare. Höjdpunkten av den digitala illusionen via social media har natt sin topp, nu handlar det mera om en ny fas – ” den humanistiska digitaliseringen”.

Olika forskare ser även en trend till en radikal ärlighet, Framåtsyftande Företag och organisationer försöker att vara radikal ärlig med sig själva och sina medmänniskor. Allt mer organisationer och företag överprövar sina ekologiska, kommunikativa och substantiella värden mot ärligheten. Men ärlighet är mycket svart att hanterar, särskild när vi själva hela dagen är upptagen att med att försöka göra oss själva bättre och intressantare än vi är.

Omvärldens problem har påverkat yngre människor mera – det är mera förändringsbenägna i sitt beteende när det ger matkonsumtion, livsstil och mobilitet. Dessa unga människor har även Lust på förändring – inte bara ångest och oviljan att gör något. Jag tror att vi i i den närmaste framtiden kommer få en ungdomsrevolt som har omvärldens utveckling på sin agenda. Ditt hör även en rörelse för att leva på landet och inte i det stora urbana centren – storstäder. Det handlar om livsstilsförändring. Det viktig att tänka på detta – Fördel har dessa länder, regioner och kommuner som visar på förändringsbenägenhet, öppenhet för nya livsstilar och tillåter kreativa koncept och människor – tillbaka till gården.
Människor är olika, vi är inte maskiner vi är själsliga varelser som är i behov av social interaktion och välbefinnande - gruppgemenskapen och samtal där man sitter ihop, utbyter tanker och idéer kommer att höra framtiden till. Mera av Vi och inte bara Jag  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post691

Dyster bild av framtiden - reflektioner om samhället

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Tue, January 01, 2019 12:58:13

På förekommen anledningen - inbrott hos min granne när det har varit hemma - funderar man ytterligare över samhällsutvecklingen och vart är vi på väg.

Vi pratar mycket om värdegrund, i alla organisationer och företag har ju dessa konsultutbildningar men vårt är vi egentligen på väg i Sverige.

Anständighet, respekt och eget ansvar är ett ord som jag gärna vill lyfta i detta sammanhang – anständighet i sitt beteende och ansvar för sina egna handlingar samt respekt för samhället och samhällskontraktet mellan medborgare och staten

Men hur ser det ut idag?

Fackföreningspampar lurar till sig fördelar från sina medlemmars pengar, vi alla försöka via olika tricks kommer undan med skatt eller skapa oss fördelar, politiker och tjänstemän drar fördelar av sina positioner. Är vi alla är små fifflare och försöker dra nytta och fördelar för oss själva ?. Låg och förordningar är mera rekommendationer typ bör följas istället ska följas.

Det börjar med vänskapskorruption, de dagliga lagbrotten i trafiken, ignorerande av regler och förordningar i syfte att skapa sig fördelar. Andra små tecken är att kasta skräp i vår omgivning, ger ej sittplatser i busen till äldre och behövande, försök att lurar till sig fördelar från samhället, fuskar med inlämningsuppgifter till staten, till att utnyttjar systemen för att lura samhället stora penningbelopp som skulle behövas till annat. Detta förekommer till alla så kallade samhällsstrukturer.

Och allt detta sker på bekostnad av samhällets gemensamma resurser. Organisationernas och de enskildas egna syften – går alltid före ett ansvar för samhällets gemensamma uppgifter och resurshållning.

Har vi blivit en befolkning som bara tänker på sig själva – där girighet, bristande samhällsansvar och fiffel på alla nivåer är standard? Eller är det enbart girighet och avundsjuka som styr vart beteende i syfte att skapa sig välstånd till varje pris, och inte längre genom anständigt hederligt arbete och slit. Ju högre man kommer upp i samhället desto mera riklig blir smörgåsbordet att lura samhället på sina resurser? Ökar statusen för den enskilda i samhället – genom att man har lyckats via ett finurligt upplägg att tillskansa sig samhällets resurser? Ger det mera status eller respekt att komma fram i samhället via vänskapskorruption, brott, fiffel än anständig arbete ? Vi pratar mycket om utanförskap – men anständighet och respekt för samhället är något som bör vara grundkrav överallt – oberoende från den enskildes ekonomiska livssituation. Särskild när man dra nytta av samhällets resurser i välfärdsstatens Sverige.

Har vi blivit en befolkning som enbart tänker vad kan samhället göra för mig och inte tvärtom?

Jag tänker på det äldre, vara föräldrar uppvuxen efter kriget – det jobbade hård, klagade inte det byggde upp Sverige och även Tyskland efter kriget till det tidigare välståndssamhällen som nu håller på gå sönder eller förändras. Där gjorde man rätt för sig – visst fanns det även där överträdelser av låg och förordning – men man hade en grundläggande anständighet och respekt för samhället dess uppgifter. Det i sista hand man tog hjälp av samhället – att klara sig själva med hederligt jobb och anständig har varit en statusmarkör, Man visste utan att vi själva uppfyller varan del av samhällskontraktet fungerar ingenting, vi alla har ett ansvar för hur samhället fungerar och hur det ser ut.

Anständighet och respekt för samhällskontraktet – via eget ansvar för samhällsutvecklingen är det som behövs. Det behövs ett stort ansvarstagande av hela befolkningen för att komma tillrätta med detta problem och för att vända spiralen tillbaka. Det inte försent – men tåget går snabbare åt fel hål i Sverige och även i Europa - där denna trend forcerar även extremhögern eller extremvänstern i förhoppning att dessa har lösningar för att återskapa lag och ordning. Totalitära maktstater.
Kennedys gamla ord gäller fortfarande
Fråga inte vad samhället kan göra för Dig - utan vad Du kan göra för samhället

  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post690
Next »