Creative-Cuisine

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Valfläsk

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Fri, April 20, 2018 16:34:27
Nu är tiden inne - där alla partier lovar mycket, klappa sig på axeln själva och förtala motståndaren. Det inte lätt för en vanlig person att genomskåda denna komplicerade världen - när ärligheten saknas. Självkritik och reflektion över det egna agerande saknas i politiken. Det är viktigare att säger rätt saker till " sina väljargrupper" - än lyfta fram vad som är bäst för landet och alla dess medborgare.
Det kommer säger många utspel och förslag som " enbart" har till syfte att visa att man har handlingskraft - och att man kanske är bättre än den andra.

Men alla saknar en vision för vårt land ska bara om 50 år - tydliga mål och handlingsplaner som vi alla förstår och kan identifierar oss med. Både när det gäller kanske ett nytt samhällskontrakt, demokrati utveckling i den globala världen - samt hur vi ska klara utmaningar på arbetsmarknaden via bra utbildning och innovationsklimat i samhället.

Jag saknar den grundläggande diskussionen - och är trött på alla små " fixa snabbt" idèer.

  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post653

Framtiden kommer inte - framtiden gör vi själva

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Wed, April 11, 2018 11:17:13

Framtiden kommer inte – framtiden gör vi själva.

Vi lever idag i en värld som genomgår ett paradigmskifte. Beteenden, strukturer och processer i samhället förändras i grunden och den pådrivande kraften är övergången till digitala tjänster och verktyg. Digitalisering kan ses som både katalysator, målgörare och hot i dagens och morgondagens samhällsutveckling.

Dom ena firar den digitala framtiden med en skrämmande naivitet och förväntar sig dagliga förändringar som vi byter väderlek. Politiken tar inte in denna förändring på allvar – och vilka påverkan den har för samhällsstrukturer, demokratin och lagstiftningen. Politiken är upptagen för låna ett uttryck från Richard Precht – den placerar om vilostolar på en sjunkande Titanic. Man sitter inte förarstolen, utan man försöker fixar till allt i efterhand, man hinner inte med – man har inte någon vision,agenda eller målbild. Trots en digitalisering- kommission sitter man fast i den gamla tolkningen av digitalisering ur tekniskt utveckling och sammanhang.

Ett exempel att många företag har digitaliserad sina arbetsprocesser, och har allt teknisk kompetens, men fortfarande sitter vi i bilköer från hemmet till jobbet för att ” sitta” framför en burk och utföra vårt jobb i storstäderna…………………………….Miljöpolitik, landsbyggdpolitik,

Även vart skattesystem är uppbyggd på intäkter från produktion och arbete, vad gör man då när arbete försvinner och vart socialsystem försvagas ? Frågor som inte ställs – enligt forskning skulle en transaktionsskatt tex finansiella tjänster på 0.3 till 0,4 % i Tyskland ger varje medborgare en basinkomst. Dagens politik i EU och Sverige stänger ögon för problemen och hoppas att det går bra.

Andra är rädda för en diktatur av företag och internationella koncerner som inte behöver bryr sig om några statsgränser längre. Vi ser debatten om Facebook idag – alla insatta vet visste vad som händer med all information som finns i alla digitala tjänster, men nu spelar alla överraskad, men det som är upprörd nu har ju använd sig själva av möjligheterna. Nya tjänster uppkom ju utifrån tillkomsten av information ur dessa verktyg. Teknikerna ser ju alltid på teknikens fördelar och lyfter detta – men hur tänker politiken (demokratiansvarig) humanisten eller en filosof.

Digitalisering och Automatiseringen kommer att förändra samhället påtagligare än både företag och politiken tror. Det kommer blir en fundamental ombyggnad av arbetsmarknaden, livsstilar och samhället som ger stora konsekvenser på vara samhällsstrukturer och sociala trygghet. Kanske det är inte dum med en basinkomst utan ” krav”……Jag håller det även ej för realistiskt att det uppstår lika många nya jobb genom digitalisering av samhället som försvinner. Människor som har jobb idag och morgondagen i sektorer som tas över av automation kan inte börja direkt som tex Designer för Virtual Reality eller Big Data Analyst. Det blir en utmaning även för utbildningssystemet som inte har ändrats i sina grundstrukturer sedan 1900 talet - förändringstakten i är där skrämmande låg.

Och ytterligare finns en grupp vill gömma sig under täcket och drömmar sig tillbaka till forntiden. Det har varit bättre förr - vi få se - och lämnar över agendan till andra.

Den framtida digitala tiden är även en chans, att göra framtiden bättre och att vi kan själva bestämmer mera över tillvaron. Det ger oss en chans att skapa mera demokrati och inte mindre, det ger oss en chans att undvika det brister som finns i dagens samhälle. Men vi måste upp i förarstolen särskild politiken och vara politiska partier.

Dagens politiker behöver tänka i andra banor, och lämnar sina gamla tankemönster – men ännu viktigare att inte ”köpa” förutbestämda planerade processer och mönster från den stora IT koncerner. Det blir lätt att vi hamnar i ett beroende av tekniken och dess företrädare ,inte i det behov och möjligheter som människan och demokratin har. Orwell kan vara ett varningstecken.

Men för att uppnår detta behöver vi även ändra vara samhällssystem, att vara kreativ, självbestämmande, att förverkliga sig själv tillhör människans natur. Människa är inte skapad för att vara på ett kontor mellan klockan nio och fem och erhåller för denna prestation lön. Livets mening består kanske inte enbart att jobba för att få råd att leva - kanske få en grundinkomst och göra något för samhället.......låt tankarna och möjligheterna flödar.......

Det är behovet från människan, samhället utifrån demokratiska värderingar som ska styra eller främjar den digitala utvecklingen. I en framtid med där det kommer finnas en högre kvot av arbetslösa eller ej sysselsatta, kommer det finnas möjligheter till reformer som idag är ej möjliga, men politiken måsta vara på banan för att för att skapa insikt och ser möjligheterna för ett framtida demokratisk och socialt samhälle.

Framtiden kommer inte – den gör vi själva. Frågan ska inte vara enligt Richard David Precht Hur ska vi leva den – utan Hur vill vi leva den – det är en stor avgörande skillnad.  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post652

Händelser som berör

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Sun, April 08, 2018 22:59:23
Vi människor är olika, och uppfattar olika händelser på olika sätt, alla har rätt till sin egen uppfattning och tolkning. Har man olika uppfattningar om händelser och olika tolkningar är det viktig att detta utreds snarast från en oberoende aktör. Detta är ett ansvar som varje arbetsgivare har,när man har fatt en anmälan, inte döma någon på förhand när ord stå mot ord - Darför är et viktig ur rättslig perperskriv att utreda saken. Jag har varit föremål för en händelse där jag rörde en manlig medarbetare på axeln i syfte att få kontakt, personen hade hörlurare på, tittande på skärmen och ryggen vänd mot mig och dörren. Medarbetaren blev skrämt och kände sig kränkt, jag bad om ursäkt men en anmälan inkom, detta ska självklart utredas. Utifrån nivån av händelsen reagerade arbetsgivarens företrädare enligt min uppfattning otrolig stark, varifrån jag själv anmälde arbetsgivaren för kränkande särbehandling. Anmälan mot min person gav inget grund att går vidare - ord mot ord. Arbetsgivaren och min fackliga företrädare, har varit helt överens att det inte finns något grund att går vidare med änmälan och att det denna inte kan ger några konsekvenser. Men förtroendet från min sidan till arbetsgivarens företrädare fanns inte kvar, detta utifrån hanteringen av ärendet i början och dess påföljder. Arbetsgivaren och mina fackliga företrädare kom överens om ett avgångsvederlag - ett litet plaster på en kränkt själ. Hänt är hänt - men tänk på allt vad som skrivs på sociala medier och rykten som sprids, sanningen är oftast något annat, och beror helt vad folk har på syfte med olika påståenden.
Jag är glad att vi har i Sverige ett regelverk - där ingen kan dömas utan en utredning - en rättvisa som är viktig att kämpa för.
Tänk även på att en klapp på axeln, att hälsa med handen kan uppfattas olika, särskild i tiden där vi inte möts längre så mycket i real life, eller när personer kanske har beröringsångest som du inte vet. Vi människor är olika och det ska vi respekterar.

Det positiva är att jag har fatt känna av ett överväldigande stöd av mina medarbetare ur verksamheten från dag 1, både via samtal.mail och brev - något som mina fackliga företrädare inte har upplevt tidigare i något ärende.  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post651
Next »