Creative-Cuisine

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser som är aktuella och av betydelse för mig

I en demokrati måste myndigheterna, förvaltningar och tjänstemän som är anställda dessa offentliga institutioner följa lagen.

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Thu, August 17, 2017 21:37:16

Sverige har reglerad invandring. Det hade vi redan innan regelverket stramades åt den 24 november 2015. Vem som får stanna avgör – nu som förr – Migrationsverket och migrationsdomstolarna, som tillämpar den lagstiftning som finns. Men hjärtat följer sällan lagen, och om man öppnar det – som så många volontärer gjorde 2015 – inträder en annan logik.

I ett försök att förena den stramare politiken med hjärtats logik drev regeringen den 3 maj igenom en ny lag, som innebär att en del av ungdomarna får stanna medan de går i gymnasiet och andra få åka hem.

– Hur kan man välja mellan myndiga personer och rättighet att stanna i Sverige? Samtidigt som kvinnor och barn i Aleppo i Syrien får vänta i månader för att få chansen till en familjeåterförening i Sverige, och bara om pappan kom hit före den 24 november 2015. Vad är moralen? Det är inte rimligt beskriver en politiker från (L)

I en demokrati måste myndigheterna, förvaltningar och tjänstemän som är anställda dessa offentliga institutioner följa lagen.

Så vad ska vi göra? Hur ska vi tänka? Da kan det vara bra med en duktig filosof i ämnet.

Folke Tersman är professor i filosofi i Uppsala och forskar om moralfrågor. Han är också ledamot av Migrationsverkets etiska råd. Och han låter bekymrad.

– Det kan vara adekvat att protestera som enskild medborgare. Ofta handlar det om ömmande fall. Man kan ju också gömma flyktingar. Men en myndighet kan inte göra så. I en demokrati måste myndigheterna och deras tjänstemän följa lagen, säger han och fortsätter:

– Frågan är vem den enskilde egentligen ska rikta sin kritik mot, för vi har ju gemensamt röstat fram riksdagen. Jag kan tycka att det finns en ganska liten benägenhet att ta ansvar, och en brist på delaktighet i demokratin. Det finns ett vi-och-dom gentemot politikerna och få medborgare svarar på frågor som: ”Hur ska ett system egentligen se ut? Hur ska kommunerna göra? Hur kan en stor invandring förenas med den välfärdsstat vi har?” Det stannar ofta vid att ”det här är för jävligt”.

I denna tankegång befinner sig faktiskt också politikerna, menar han.

– Migrationsverket vill ha mer ledning från politikerna och tydligare besked. Men regeringarna distanserar sig. Det tycker jag också är ett problem. Migrationsverket agerar i ett sorts vakuum, säger han.

Både Stefan Löfven och Gustav Fridolin sagt att lagen ligger fast. Ingen allmän amnesti för afghanerna.

Så vad ska jag göra, stående i den moraliska labyrinten? Jag ger upp och kastar bollen till regeringen i alla fall. För oavsett vad man tycker om den nya lagen kan man säga - Det inte lätt vara politiker eller tjänsteman i dag - men vi ska och måste följer lagen för demokratins skull.
Hot och påtryckningar från intressegrupper ska aldrig påverka vara beslut som fattas utifrån lagen. Om vi inte gör det hamnar vi i ett läge som det flesta flyktingar kommer ifrån.

. • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post645

Okunskap hur myndigheter fungerar är stort bland journalister,politiker och mediafolk

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Fri, July 28, 2017 13:56:44

Kära Journalister och politiker tänk till.
Chickenracet är igång - och alla skyller på myndigheter och tjänstemän,det visar att man har inte koll hur Svenska Staten fungerar. Alla partier gör likadant. Här kommer lite upplysning hur det fungerar i verkligheten.
Alla myndigheter har ett grunduppdrag utifrån deras syfte, och varje myndighetsutövande(vad man ska beslutar om, har en bas i lag och förordning eller utifrån ett regeringsbeslut i riksdagen). När man fattar dessa beslut- har man oftast jobbar länge med detta utifrån en beställning av regeringen. Varje beslut granskas även av lagrådet - så att det strider inte mot alla svenska lagar - och belyser konsekvenser. Hos myndigheterna jobbar många duktiga anställda som har blivit anställd utifrån sina kunskaper,kompetenser och färdigheter. Dessa leds av en Generaldirektör som utses av regeringen, och är direkt underställd tillhörande departement. Oftast har man regelbundna möten och man är tilldelat en staatsekretare eller departementsråd ( dessa kan som ministern varit politisk tillsatt utifrån - utifrån det politiska styre i regeringen, men basen på departementern är erfarna tjänstemän).
Utöver grunduppdraget tillkommer varje år ett regleringsbrev till myndigheten som författas av regeringen under ledning av finansdepartementet ( den kommer i mellandagarna för näst kommande år), där förordar regeringar vad man ska göra, lägger särskild fokus på och ger även pengarbudgeten. Myndigheten har även under hösten kunnat komma in med önskemål vad det ser för uppgifter och vad Myndigheten behöver prioriteras. I detta regleringsbrevet bestämmer man också hur eller när man ska följer upp alla projekt. SÅ INGET PÅ EN MYNDIGHET STARTAS UPP utan regeringen, ministern vet om det ( förutsätt att det har läst detta dokument och har varit delaktiga). Under året kan regeringen via departementet göra särskilda riktade satsningar som tillkommer ( där ger man ytterliggare uppdrag och tillhörande extra pengar). Regleringsbrevet är ganska detaljstyrd när det gäller uppdrag och tillhörande ekonomiska resurser. Myndigheten själv kan inte bollar mellan olika poster.
Som tjänsteman ska du dokumentera allt och diarierföra allt vad en myndighet gör. Allt är offentliga handlingar - även alla E-mail. När det gäller beslut och upphandlingar finns det vid varje myndighet kompetenta jurister och synar varje skrivelse eller beslut. Detta har säker gjorts även på Transportstyrelsen särskild att upphandlingen följer alla lagar och förordningm där fanns även med hur man hanterar sekretessbelagda uppgifter, besitter man inte kunskap så kontaktar med andra myndigheter och inhämtar råd.
När en tjänsteman upptäcker något som är fel - ska den påpeka detta för sin chef och Myndighetschef, gör man inte detta är det tjänstefel med stora konsekvenser. Ser han att det händer inget rapporterar man till departementet eller minister.Jag är övertygad att alla möten, mail och varningar från GD och tjänstemännen på Transportstyrelsen är diarieförda även kommunikationen uppåt till departement och regeringen. Detta av ren självbevarelse drift för den enskilde tjänstemannen. Att man sedan inte reagerar eller nochalerar dessa varningar - och gör avsteg eller lagbrott det är en anna fråga. Bryter man mot lagen är det ett brott och även ett tjänstefel.
Tror att det viktig att vi upplysa mera hur Sveriges styrs.
Som jag skriver tidigare - det finns i Sverige FAKTA resistens vi börjar lika USA. Detta mest för att kamma hem rubriker i Media och döljer verklig fakta. Det kallas Media och kommunikationsstrategi - något som har idag är det viktigaste för alla politiker. Där externa personer utan statskunskap anställs för att föra politikens tal och påverkar det vad som skrivs. När dessa styr ett departement och kommunikation så har man ett intern problem - där "problem eller negativa händelser inte lyfts vidare". Man hoppas att det går över.
Så vill du har fakta i nuvarande händelser gör så här.

Steg 1 Läs Riksrevisionens rapport från 2011 som föreslar IT Outsourcning med på vissa permisser.
Steg 2 Lär Regeringens beslut utifrån ovanstående rapport med tydliga restriktioner -
Steg 3 Läs Regeringens regleringsbrev till myndigheterna
Steg 4 Läs Upphandlingsdokument med krav
Steg 5 Läs Anbud
Steg 6 Har man gjort som man skulle har gjort och vem som bestämde att göra avsteg från restriktionerna - sekretess
Steg 7 Hur har dessa avsteg dokumenteras uppåt och vem har haft kännedom om dessa, samt godkänd eller nochalerad detta.
Steg 8 (Risken finns att man sektressbelägga vissa dokument för att inte synliggöra det ansvariga

Det fel som oftast görs - är att det anställs för många personer som styr i departementen som inte kan förvaltningslagen och kan inget om arbetsprocesseroch därmed gör felbedömningar. Jag kollar dessa politiska tillsatter - samt Mediarådgivare och inte har koll om styrning av staten.

Gör detta kära journalister och politiker innan ni uttalar er - allt är offentliga handlingar och du kan tar del av dessa vi enkla mail till berörd myndighet.
OCH skylld inte på alla duktiga tjänstemän som alltid följer lag och förordningar samt det riktlinjer som finns. Och gör dessa tjänstemän inte sitt uppdrag rätt - så upptäcks detta av Riksrevisionens duktiga tjänstemän.Darför är det viktig att denna instans är oberoende,något som man villde ändra för några år. Även dessa offentliga handlingar är en guldgruva för att hittar hinder och möjligheter för en duktig journalist och politiker som vill det bästa för medborgarna. • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post644

Hur tänker VD av Daimler Benz om framtiden

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Tue, July 25, 2017 11:10:59

In a recent interview, the MD of Daimler Benz (Mercedes Benz) said their competitors are no longer other car companies but Tesla (obvious), Google, Apple, Amazon.

 • Software will disrupt most traditional industries in the next 5-10 years.
 • Uber is just a software tool, they don't own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
 • Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don't own any properties.
 • Artificial Intelligence: Computers become exponentially better in understanding the world. This year, a computer beat the best Go player in the world, 10 years earlier than expected.

In the US, young lawyers already don't get jobs. Because of IBM Watson, you can get legal advice (so far for more or less basic stuff) within seconds, with 90% accuracy compared with 70% accuracy when done by humans.

So if you study law, stop immediately. There will be 90% less lawyers in the future, only specialists will remain.Watson already helps nurses diagnosing cancer, 4 times more accurate than human nurses. Facebook now has a pattern recognition software that can recognize faces better than humans. In 2030, computers will become more intelligent than humans.

 • Autonomous cars: In 2018 the first self driving cars will appear for the public. Around 2020, the complete industry will start to be disrupted. You don't want to own a car anymore. You will call a car with your phone, it will show up at your location and drive you to your destination. You will not need to park it, you only pay for the driven distance and can be productive while driving. Our kids will never get a driver's licence and will never own a car.It will change the cities, because we will need 90-95% less cars for that. We can transform former parking spaces into parks. 1.2 million people die each year in car accidents worldwide. We now have one accident every 60,000 miles (100,000 km), with autonomous driving that will drop to one accident in 6 million miles (10 million km). That will save a million lives each year.

Most car companies will probably become bankrupt. Traditional car companies try the evolutionary approach and just build a better car, while tech companies (Tesla, Apple, Google) will do the revolutionary approach and build a computer on wheels.

Many engineers from Volkswagen and Audi; are completely terrified of Tesla.

 • Insurance companies will have massive trouble because without accidents, the insurance will become 100x cheaper. Their car insurance business model will disappear.
 • Real estate will change. Because if you can work while you commute, people will move further away to live in a more beautiful neighborhood.
 • Electric cars will become mainstream about 2020. Cities will be less noisy because all new cars will run on electricity. Electricity will become incredibly cheap and clean: Solar production has been on an exponential curve for 30 years, but you can now see the burgeoning impact.

Last year, more solar energy was installed worldwide than fossil. Energy companies are desperately trying to limit access to the grid to prevent competition from home solar installations, but that can't last. Technology will take care of that strategy.

 • With cheap electricity comes cheap and abundant water. Desalination of salt water now only needs 2kWh per cubic meter (@ 0.25 cents). We don't have scarce water in most places, we only have scarce drinking water. Imagine what will be possible if anyone can have as much clean water as he wants, for nearly no cost.
 • Health: The Tricorder X price will be announced this year. There are companies who will build a medical device (called the "Tricorder" from Star Trek) that works with your phone, which takes your retina scan, your blood sample and you breath into it.
 • It then analyses 54 biomarkers that will identify nearly any disease. It will be cheap, so in a few years everyone on this planet will have access to world class medical analysis, nearly for free. Goodbye, medical establishment.
 • 3D printing: The price of the cheapest 3D printer came down from $18,000 to $400 within 10 years. In the same time, it became 100 times faster. All major shoe companies have already started 3D printing shoes.Some spare airplane parts are already 3D printed in remote airports. The space station now has a printer that eliminates the need for the large amount of spare parts they used to have in the past.

At the end of this year, new smart phones will have 3D scanning possibilities. You can then 3D scan your feet and print your perfect shoe at home.

In China, they already 3D printed and built a complete 6-storey office building. By 2027, 10% of everything that's being produced will be 3D printed.

 • Business opportunities: If you think of a niche you want to go in, ask yourself: "in the future, do you think we will have that?" and if the answer is yes, how can you make that happen sooner?

If it doesn't work with your phone, forget the idea. And any idea designed for success in the 20th century is doomed to failure in the 21st century.

 • Work: 70-80% of jobs will disappear in the next 20 years. There will be a lot of new jobs, but it is not clear if there will be enough new jobs in such a small time.
 • Agriculture: There will be a $100 agricultural robot in the future. Farmers in 3rd world countries can then become managers of their field instead of working all day on their fields.
 • Aeroponics will need much less water. The first Petri dish produced veal, is now available and will be cheaper than cow produced veal in 2018. Right now, 30% of all agricultural surfaces is used for cows. Imagine if we don't need that space anymore. There are several startups who will bring insect protein to the market shortly. It contains more protein than meat. It will be labelled as "alternative protein source" (because most people still reject the idea of eating insects).
 • There is an app called "moodies" which can already tell in which mood you're in. By 2020 there will be apps that can tell by your facial expressions, if you are lying. Imagine a political debate where it's being displayed when they're telling the truth and when they're not.
 • Bitcoin may even become the default reserve currency ... Of the world!
 • Longevity: Right now, the average life span increases by 3 months per year. Four years ago, the life span used to be 79 years, now it's 80 years. The increase itself is increasing and by 2036, there will be more than one year increase per year. So we all might live for a long long time, probably way more than 100.
 • Education: The cheapest smart phones are already at $10 in Africa and Asia. By 2020, 70% of all humans will own a smart phone. That means, everyone has the same access to world class education.
 • Every child can use Khan academy for everything a child needs to learn at school in First World countries. There have already been releases of software in Indonesia and soon there will be releases in Arabic, Suaheli and Chinese this summer. I can see enormous potential if we give the English app for free, so that children in Africa and everywhere else can become fluent in English and that could happen within half a year


 • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post643
Next »