Creative-Cuisine

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Dyster bild av framtiden - reflektioner om samhället

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Tue, January 01, 2019 12:58:13

På förekommen anledningen - inbrott hos min granne när det har varit hemma - funderar man ytterligare över samhällsutvecklingen och vart är vi på väg.

Vi pratar mycket om värdegrund, i alla organisationer och företag har ju dessa konsultutbildningar men vårt är vi egentligen på väg i Sverige.

Anständighet, respekt och eget ansvar är ett ord som jag gärna vill lyfta i detta sammanhang – anständighet i sitt beteende och ansvar för sina egna handlingar samt respekt för samhället och samhällskontraktet mellan medborgare och staten

Men hur ser det ut idag?

Fackföreningspampar lurar till sig fördelar från sina medlemmars pengar, vi alla försöka via olika tricks kommer undan med skatt eller skapa oss fördelar, politiker och tjänstemän drar fördelar av sina positioner. Är vi alla är små fifflare och försöker dra nytta och fördelar för oss själva ?. Låg och förordningar är mera rekommendationer typ bör följas istället ska följas.

Det börjar med vänskapskorruption, de dagliga lagbrotten i trafiken, ignorerande av regler och förordningar i syfte att skapa sig fördelar. Andra små tecken är att kasta skräp i vår omgivning, ger ej sittplatser i busen till äldre och behövande, försök att lurar till sig fördelar från samhället, fuskar med inlämningsuppgifter till staten, till att utnyttjar systemen för att lura samhället stora penningbelopp som skulle behövas till annat. Detta förekommer till alla så kallade samhällsstrukturer.

Och allt detta sker på bekostnad av samhällets gemensamma resurser. Organisationernas och de enskildas egna syften – går alltid före ett ansvar för samhällets gemensamma uppgifter och resurshållning.

Har vi blivit en befolkning som bara tänker på sig själva – där girighet, bristande samhällsansvar och fiffel på alla nivåer är standard? Eller är det enbart girighet och avundsjuka som styr vart beteende i syfte att skapa sig välstånd till varje pris, och inte längre genom anständigt hederligt arbete och slit. Ju högre man kommer upp i samhället desto mera riklig blir smörgåsbordet att lura samhället på sina resurser? Ökar statusen för den enskilda i samhället – genom att man har lyckats via ett finurligt upplägg att tillskansa sig samhällets resurser? Ger det mera status eller respekt att komma fram i samhället via vänskapskorruption, brott, fiffel än anständig arbete ? Vi pratar mycket om utanförskap – men anständighet och respekt för samhället är något som bör vara grundkrav överallt – oberoende från den enskildes ekonomiska livssituation. Särskild när man dra nytta av samhällets resurser i välfärdsstatens Sverige.

Har vi blivit en befolkning som enbart tänker vad kan samhället göra för mig och inte tvärtom?

Jag tänker på det äldre, vara föräldrar uppvuxen efter kriget – det jobbade hård, klagade inte det byggde upp Sverige och även Tyskland efter kriget till det tidigare välståndssamhällen som nu håller på gå sönder eller förändras. Där gjorde man rätt för sig – visst fanns det även där överträdelser av låg och förordning – men man hade en grundläggande anständighet och respekt för samhället dess uppgifter. Det i sista hand man tog hjälp av samhället – att klara sig själva med hederligt jobb och anständig har varit en statusmarkör, Man visste utan att vi själva uppfyller varan del av samhällskontraktet fungerar ingenting, vi alla har ett ansvar för hur samhället fungerar och hur det ser ut.

Anständighet och respekt för samhällskontraktet – via eget ansvar för samhällsutvecklingen är det som behövs. Det behövs ett stort ansvarstagande av hela befolkningen för att komma tillrätta med detta problem och för att vända spiralen tillbaka. Det inte försent – men tåget går snabbare åt fel hål i Sverige och även i Europa - där denna trend forcerar även extremhögern eller extremvänstern i förhoppning att dessa har lösningar för att återskapa lag och ordning. Totalitära maktstater.
Kennedys gamla ord gäller fortfarande
Fråga inte vad samhället kan göra för Dig - utan vad Du kan göra för samhället

  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post690

Önskningar inför 2019

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Mon, December 31, 2018 09:48:42
Följande önskningar eller drömmer var jag inför 2019

1. Önskar mig tillbaka " den gamla krävande" journalisten som är anställd - och inte p.g.a hittar på rubriker - oftast förhastad kasta synpunkter och artiklar in i mediabruset

2. Vi bör tänka till och minskar reaktionstiden på sociala medier

3. Politiker som våga utmanar samhället och visar på utmaningar och möjligheter - skapar framtidsvisioner

4. New Public Management är bra i Industriproduktion - mera empati, tillit och medmänsklighet i offentliga styra verksamheter.

5. Börjar tänka till och börjar ta ett helhetsgrepp om utbildningskedjan och kompetensförsörjningen - nuvarande system är från 1900 tal - tittar på 2050 Livslångt lärande på riktig.

6. Politiker samarbetar - pratar ärlig och utmaningar tänk på Sverige först och sedan på din karriär och partiet

7. Tänk på miljön men utifrån forskning och utifrån helhetsperspektiv - vad gör mest nytta för världsmiljön - elcykelsubventioner eller filter på kolkraftverk i Indien och Kina.

Själva
Att dom planer som man har igång - blir verklighet och ger nytta till samhället.
Att jag vaknar varje morgon och ser framåt dagen - samt att kunna göra nytta för andra och samhället.
Lite mindre tid på nätet.

  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post689

2018 Årets som gav mig nya perspektiv Del 2

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Mon, December 31, 2018 09:37:45

Sverige är ett stort land till yta men med relativ få människor, där det flesta människor bor i storstadsområden, södra delen av landet och kuststäderna i Norr. I Maj genomförde jag min så kallade ” Tyskresan” – syfte har varit att lära känna vårt fina land bättre med dess utmaningar och möjligheter, och för att få en förståelse över saker och ting som berör samhället.

Under hela mitt liv i Sverige har levt i Stockholmsområdet med avstickare längs E4 söderut och Göteborg – men har även varit i några andre städer vid konferenser. På senare år körde man även E 18 söderut, men till orterna och städerna hade man inte någon relation – utan man visste enbart vilken Yrkeshögskoleutbildning som man hade beviljad i orterna längs vägen och därmed vilket kompetensbehov det finns på arbetsmarknaden……….

Nu gav man sig i väg – norrut längs kusten på väg mot Nordkap(tyskarnas dröm) – sedan söderut via Norge Riksgränsen och Inlandsvägen.

Vägen upp längs kusten till norr har varit fyll av levande samhällen och städer – liksom i resten av Sverige – men med lite mera ” avstånd” mellan ställen. Vacker, kustnära, universitetsstäder – bra tillgång till samhällets resurser. Sedan blir det ännu finare, ödsligare och med mera ren än människor – Tornedalen norrut mot lappland och finnmarken. Det blev även tystare – ödemarken och ensamhet - först vid Lakselv vid kusten till Ishavet fick man lite mera mänsklig kontakt – omvälvande och men samtidigt spännande. Landskapet, tystheten, naturen är så otrolig vacker – långt borta från storstadshetsen. Att sätta sig ner vid en älv och njuter av tystheten är balsam för själen.

Via Nordkap – på ön Mageroya gick färden vidare via Alta till Narvik – även denna väg vacker men man ser att en rik nation har satsad på infrastrukturen och alla byar har varit levande. Via Riksgränsen gick det vidare till Kiruna och Inlandsvägen ner till Stockholm. Många stopp och samtal blev det på vägen ner – avfolkningsbyar där affärslokaler och industrier står tomma, arbetsplatserna har försvunnit och många har flytt till kuststäderna. Kommunerna kämpar att hålla liv i samhället – det gör sitt bästa – det många nyanlända gav lite klirr i kassan det första åren – när staten står för kostnader, men nu kommer verkligheten ikapp – det finns ju inga jobb. Många av dessa som bor kvar är mångsysslare som har flera olika jobb för att livet ska gå runt – riktiga entreprenörer. Bensinstationerna, Coop eller ICA är livlinor i dessa samhällen – som även sköter posten och andra ärenden. Den gastronomiska sidan är oftast begränsad till pizzeria, snabbmat på macken eller ett thaikök.

Många undrade vad vi i Stockholm håller på med – först Etanolbränsle – som alla mackar skulle erbjuda enligt lag (förknippad med stora kostnader) – där började mackdöden som oftast hade en lite livsmedelsbutik. Idag vill ingen tankar detta bränsle …….Nu den höjda dieselskatten – man har den kollektivtrafiken som i storstäderna, vägen till förskola, skola, affärer är lång. Bara vägen till det få jobben är oftast långt………Vi pratat inte om vård och omsorg – vägen till dessa samhällsfunktioner är milslång och tar tid. Beskattningen och äganderätter till skogen är i frågesatt …….Nerläggningen av samhällsservice har drabbat dessa kommuner otrolig hård – det är ett neråtgående spiral – där man mer och mer blir missnöjd på det styrande som sitter långt borta. Något säger att en del överleva att jobbar inom olika EU projekt som är igång 3 år utan resultat, sedan jobbar samma personer med nästa EU projekt ……..men det blir aldrig något våraktig……..och det yngre försvinner till universitetsstäder där och hittar ny liv.

Jag har aldrig sett så många gamla förfallna hus och gårdar i mitt liv……. som tidigare har varit vackra stora och endast sina fina lägen kvar. Det kändes ibland att åker genom spökliknande ställen.

Det mycket som påminner om rostbältet – i USA det gamla industriområden som valde Trump

Jag förstår idag mera av den ilska eller missnöje som landsorten har på storstadsområden och statlig styrning. Det finns en stolthet och en vilja därute att göra rätt för sig och inte vara beroende av dessa omfördelningspengar – statlig utjämningsskatt, där Malmö en storstad få mest.

Jo – det stora bolagen har sina huvudkontor i Stockholm – och här skövlar dom bort vara rikedomar iform av järn och skog. Vinsten stannar i Stockholm……………………..skulle dom sina byråkrater hos oss skapar det jobbtillfällen och inflyttning, samt känslan för orten…….

Varför inte göra det attraktiv för företag att flyttar hit – minskad vinskatt – eller mindre arbetsgivaravgift eller moms i glesbygden istället för bidrag. Det bör inte vara omöjligt – det finns många yrken som man kan jobbar på distans ………..boendekostnader och livskvalitet är ju fördelaktig i glesbygden och service kommer sedan ökar med inflyttningen………………

Om vi vill har en levande och livskraftig glesbygd bör man från statens sida skapa förutsättningar inte via bidrag och projekt, utan att skapa förutsättningar för dessa entreprenörer och medborgare att själva skapa en framtid. Allt annat är konstgjord andning som slutligen gör att vi få ett ” Skansen” utanför storstäderna som ännu mera avfolkas.

Likvärdighet utifrån samhällskontraktet - finns inte...……  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post688
« PreviousNext »