Creative-Cuisine

Creative-Cuisine

om allt i världen

Viktiga och intressanta händelser och tankar som är av betydelse för mig

Har vi glömt bort 80 % av Sverige till yta ?

Trender och FramtidenPosted by Heinz Glöckler Thu, May 31, 2018 15:00:38

Jag har alltid fascinerats av Sveriges storlek till yta, växlingarna i naturen och självklart som tysk att hitta både storstadspulsen och tystheten i naturen. Att resa från mellan Sverige till långt i norr är lika lång som att resa från Stockholm till Södra Tyskland – där tiotalsmiljoner människor bo. Utifrån den pågående debatten om landsbygd, gjorde jag nu en så kallad # tyskresa och åkte ca 4000 km runt i vårt vackra land, mest norr om Stockholm. Både stora städer, mellanstora städer, landsbygd och glesbygd för att känna på pulsen. Jag gjorde inte någon vetenskaplig forskningsbaserad undersökning – utan mera en okulär koll och hade många samtal med vanliga människor – inte byns partimedlemmar brukar träffar vara politiker. Utan det kunde vara kassörskan på Coop eller ICA, den anställde på macken (ett ytterst bra ställe att veta mycket, personalen på hotell, restaurang eller korvkiosken – som sagt ordinarie vanliga medborgare som har varit ärliga med sina åsikter. Många kloka ord som gör mig eftertänksam – men även lite skrämmande åsikter som bäddar inte gott inför höstens val. Har vi i storstäderna runt vara kuster och i Mälardalen glömt bort resten av Sverige?

Det första jag uppmärksammade i resten av Sverige – är mängden av nerlagda butiker, skolor, verkstäder och industrier som står kvar och förfaller. Detta är en syn som gör att det som bor kvar – blir mer och mer negativa till tillvaron på glesbygden. Visst via den rättvisa skatteutjämningen har kommunerna haft någorlunda råd att håller en rimlig service – förstärkt via betalningar från Staten när man tar emot så många nyanlända. Detta gjorde att samhällsservicen kunde upprätthållas under några år – men sedan det finns ju inte några ”riktiga” jobb. Unga välutbildade flyttar till kuststäderna och skapar sig ett liv där – kvar är unga män, äldre familjer och dessa som tycker att det bra som det är. För en storstadsmänniska är det ju en idyll lugn ingen synlig stress, nära till naturen etc.………men även deprimerande – det händer inget nytt eller det pågår inte någon utveckling utöver det konstgjorda EU projekt som är på gång. Oftast igång under tre år – där någon byråkrat skrivit någon ansökan – och där projekt under tre år sysselsätter en tiotals personer – för att sedan läggas ner och ersätts med ett nytt projekt – oftast med samma projektledare. Detta ger inte någon stolthet………………eller utveckling.

Det vad som förvånande mig mest är standarden på vägarna särskild Europavägarna – där fanns inte några slukhål som vi har i Danderyd, Sollentuna eller resten av Stockholms län. Som svår fick jag – staten satsar på vägarna så att ” NI” kan fortsätter plundrar vara resurser i form av malm och skog, där både privata och statliga företag gör stora vinster och har sitt säte i Stockholms ditt pengarna går.

Särskild påtaglig känns det runt besöksnäringen och där matkvaliteten, medan jag hittar i kuststäderna, Mälardalen samt turist och konferenscentra hyggligt och bra matutbud, blir det i glesbygden Sibylla, Frasses och en kombinerad pizzeria och kebab. Så där med Nordic Cuisine……

All heder till alla Coop och ICA handlare som håller glesbygden levande utan att göra stora vinster, riktiga hjältar.

Det blir ju som en ond cirkel – via sociala medier och mediabevakningen bygger vi upp en bild av Sverige som präglas av det glada livet i storstäderna – självklart vill unga människor ta del av detta och så snabbt som möjligt lämnar glesbygden – det finns inte något hopp enligt deras föreställningar. Man vill inte leva ett liv med fisk, jakt, skoter och svart att få ett intressant jobb……eller man gillar läget och lever som även föräldrarna gör. Livet är ju enklare här på något sätt – inte något oväntad synpunkt.

Avsaknaden av perspektiv för framtiden och den dagliga upplevelsen att man inte är med i utvecklingen eller på politikernas agenda – gör att man i tidigare arbetarfästen med många S -röster med nu nerlagd industri(rostbälte), vänder sig till nya alternativa politiska partier ---- inte till MP eller C som upplevs som ett storstadsparti utan SD.

Bilen och fordon är ett måste och det enda transportmedel som finns, där är höjningen av drivmedel, bilskatten som regeringen beslutar om mycket kännbart. Det finns inte några alternativ som i storstäderna. När sedan nu även de privata skogsägarna drabbas av andra regleringar tycker många att det har gatt för långt. Därtill kommer att i norr det är ju inte några jordbruksområden som i södra delen av Sverige som erhåller EU-bidrag……………………Sjukhusen och BB läggs ner i löpande takt.

Den allmänna uppfattningen att det mesta av statens resurser används utanför glesbygden - resurser som kommer sedan decennier från Gruv - och skogsresurser från glesbygden. Man köper sig fri via bidrag i skatteutjämningssystemet - Nej folk är inte bitter – utan det försöker att klara sig samanhållningen i dessa småstäder och byar är bra man ställer upp för varandra. Det finns en gemenskap – men även en genuin entreprenörsanda och idérikedom – men det lyfter inte. Det behövs andra förutsättningar för att det blir ett lyft – och det handlar inte om bidrag.

Funderingar är många – jag återkommer i nästa blogginlägg – vill jag visa lite mera på möjligheterna och vad staten kan göra.  • Comments(0)//blogg.creative-cuisine.se/#post655